آرایش ملیح

آموزش آرایش ملیح و شیک به سبک اروپایی

برای دستیابی به یک چهره زیبا حتما نیاز به استفاده از میزان زیادی از متدهای آرایشی نیست. گاهی میتوان با دقت و توجه به نکات مهمی، یک آرایش ملیح ، شیک و زیبا داشت. آموزش انجام یک آرایش ملیح: 1- حدالامکان از رنگ های روشن استفاده نمایید. رنگ هایی با تن نزدیک ...