تناسب اندام و زیبایی

تبلیغات تبلیغات
ورزش کاهش فشار کار

با یک روز ورزش در هفته فشار...

"فرسودگی به واسطه کار زیاد" این جمله را تقریباً تمامی ما با آن آشنایی داریم. زمانی که صبح زود به سمت محل کار خود حرکت کرده و پس از غروب آفتاب و در تاریکی آنجا را ...