تناسب اندام و زیبایی

تبلیغات تبلیغات

سفت کردن پوست پس از کم کردن...

یک رژیم غذایی متعادل، ورزش روزانه، و مرطوب کننده به منقبض و سفت کردن پوست پس از کم کردن وزن شما کمک میکند.سن شما،  پوست شما چه مدت کشیده شده، و  مقدار کاهش وزنتان از ...