پرشدن صورت با آرایش

گرد شدن و پرشدن صورت با آرایش

معمولا چهره های گرد و پر از زیباترین و جذاب ترین انواع چهره ها می باشند. بنابراین توجه به پر شدن صورت با آرایش اهمیت بسیاری دارد. برای دستیابی به چنین آرایشی با ما همراه باشید: نکات آرایشی برای گرد شدن و پرشدن صورت با آرایش: 1- بطور کلی در نظر داشته ...